Як пройти і підтримувати сертифікацію?

Процес сертифікації проходить кілька етапів:

  • Вибір стандарту і підготовка до аудиту – ISACert порадить Вам найкраще рішення для Ваших потреб у межах наших можливостей і заявлених вимог. Перед перевіркою Ви повинні проаналізувати всі вимоги застосовного стандарту в деталях. Вам слід ознайомитися з копією останньої версії стандарту і орієнтуватися у ній.
  • Попередній аудит (за бажанням) – Аудитор ISACert, за необхідності, проводить оцінку, мета якої полягає в відповідності діяльності організації вимогам стандарту. Цей тип оцінки є бажаним і звичайно необхідним, якщо це перша сертифікація підприємства згідно з відповідним стандартом, тому що попередня оцінка буде визначати упущення і недоліки, які мають бути усунені перед офіційним аудитом.
  • Сертифікаційний аудит – Аудитор здійснює аудит або аудити на місцях, щоб перевірити реалізацію системи менеджменту безпеки харчових продуктів та системи менеджменту якості на виробництві та у складських приміщеннях, а також у приміщеннях для персоналу. Ця перевірка має на меті визначити, чи ефективно організація впроваджує вимоги стандарту. Аудитор збирає докази цього впровадження – він спостерігає за технологічними практиками, інфраструктурою, процедурами і записами. Також аудитор проводить кілька коротких інтерв’ю з представниками компанії на різних рівнях – від керівника до робітників цеху. На основі своїх спостережень і доказів аудитор може рекомендувати організацію для сертифікації. У разі невідповідності, аудитор чітко вказує на проблеми. Зазвичай організація має можливість видалити ці невідповідності в короткий період, і сертифікація буде продовжуватися. Аудит описується у звіті, який буде представлений компанії та Сертифікаційному органу.
  • Сертифікація – Насправді сертифікує організацію не аудитор. Аудитор лише рекомендує остаточне рішення. Відповідно до акредитаційних правил, рішення щодо сертифікації має бути прийняте особою, яка не залежить від особи, яка проводила аудит. Ось чому аудитор просто дає рекомендації у своєму звіті. Рішення приймається Менеджером з сертифікації, який розглядає звіт аудитора. Менеджер з сертифікації може вимагати додаткових доказів, щоб переконатися, що організація відповідає вимогам, викладеним у стандарті.

Після успішного завершення офіційного аудиту, ми видаємо сертифікат про реєстрацію, в якому чітко визначена сфера діяльності, що підлягає сертифікації. Сертифікат дійсний протягом певного періоду часу, в залежності від стандарту. Ми будемо проводити регулярні аудити, щоб впевнитися у постійній відповідності Вашої організації вимогам і підтримувати постійне вдосконалення Вашої діяльності.